Условия за ползване

TOMYSPORT.COM е собственост на EТ ТОМИ и всяко лице, което получи достъп до него, приема условията за ползването му без ограничения и безусловно. При несъгласие с условията за ползване моля да напуснете сайта.

Авторско право:

Цялото съдържание на TOMYSPORT.COM е предмет на авторско право с всички запазени права, които са собственост на EТ ТОМИ. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие че нe се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността.

Дискретност на личната информация:

Каквато и да е лична информация (примерно вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от EТ ТОМИ в съответствие с приетата от TOMYSPORT.COM политика за защита на личната информация.

Отговорност за информацията в сайта:

EТ ТОМИ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на уебсайта.

Свързани уебсайтове:

EТ ТОМИ не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки.